• انتخاب واحد پول:

حقوق تجارت

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مختصر حقوق تجارت و قوانین مرتبط اثر توکلی ناشر مکتوب آخر

مختصر حقوق تجارت و قوانین مرتبط ، توکلی ، مکتوب آخر

قیمت قبلی: 400,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق تجارت1کلیات معاملات تجاری اثر دکتر ربیعا اسکینی ناشر سمت

حقوق تجارت1(کلیات معاملات تجاری، اسکینی، سمت،

قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

آیین دادرسی مدنی 1 یک دوره بنیادین ، شمس، دراک

آیین دادرسی مدنی 1 یک دوره بنیادین ، شمس، دراک

قیمت: 90,000 ریال

حقوق تجارت کلیات معاملات حقوق تجارت 1 اثر دکتر ربیعا اسکینی ناشر سمت

حقوق تجارت کلیات معاملات (حقوق تجارت 1)، اسکینی، سمت

قیمت قبلی: 75,000 ریال
قیمت: 71,250 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته اثر دکتر ربیعا اسکینی ناشر سمت

حقوق تجارت 4، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، اسکینی، سمت

قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 133,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل عمومی اثر موسی زاده نشر میزان

بایسته های حقوق بین الملل عمومی، موسی زاده، میزان

قیمت قبلی: 360,000 ریال
قیمت: 342,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مقدمه علم حقوق اثر مصطفی دانش پژوه انتشارات سمت

مقدمه علم حقوق، دانش پژوه انتشارات سمت

قیمت قبلی: 9,786,010,000,000 ریال
قیمت: 70,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق بازرگانی بین المللی اثر طارم سری ناشر چاپ نشر

حقوق بازرگانی بین المللی ، طارم سری ، چاپ نشر

قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال