پوران پژوهش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مدارمنطقی ، ارشد، کامپیوتر، یوسفی ، پوران پژوهش

مدارمنطقی ، ارشد، کامپیوتر، یوسفی ، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 68,000 ریال
قیمت: 62,560 ریال

آمارکاربردی1 ، ارشد ، عالم تبریز ، پوران پژوهش

آمارکاربردی1 ، ارشد ، عالم تبریز ، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 79,000 ریال
قیمت: 72,680 ریال

پوران ارشد معادلات دیفرانسیل

پوران ارشد معادلات دیفرانسیل
قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 128,800 ریال

الکترونیک1، ارشد ، اشرفیان ، پوران پژوهش

الکترونیک1، ارشد ، اشرفیان ، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال

پوران ارشد ریاضیات مهندسی

پوران ارشد ریاضیات مهندسی
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 239,200 ریال

تئوری های مدیریت ج 1، صفرزاده، منصوری، پوران پژوهش، ارشد

تئوری های مدیریت ج 1، صفرزاده، منصوری، پوران پژوهش، ارشد
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال

پوران حسابداری دولتی

پوران حسابداری دولتی
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال

روش تحقیق در روانشناسی پوران پژوهش

روش تحقیق در روانشناسی پوران پژوهش
قیمت قبلی: 190,000 ریال
قیمت: 174,800 ریال

انگلیسی تخصصی مدیریت3و4 ، ارشد، زری باف، پوران پژوهش

انگلیسی تخصصی مدیریت3و4 ، ارشد، زری باف، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 90,000 ریال
قیمت: 82,800 ریال

سیستم های کنترل خطی چاپ ششم ، امین رضائی ، پوران ارشد

سیستم های کنترل خطی چاپ ششم ، امین رضائی ، پوران ارشد
قیمت قبلی: 360,000 ریال
قیمت: 331,200 ریال

طراحی الگوریتم(ارشد، یوسفی، پوران پژوهش

طراحی الگوریتم(ارشد، یوسفی، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 240,000 ریال
قیمت: 220,800 ریال

معماری کامپیوتر ، ارشد، کامپیوتر ، یوسفی ، پوران پژوهش

معماری کامپیوتر ، ارشد، کامپیوتر ، یوسفی ، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 211,600 ریال

هوش مصنوعی ، ارشد ، کامپیوتر ، شادی ، پوران پژوهش

هوش مصنوعی ، ارشد ، کامپیوتر ، شادی ، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 211,600 ریال

پوران ارشد زبان شناسی

پوران ارشد زبان شناسی
قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 128,800 ریال

پوران ارشد فیزیولوژی ورزشی و تغذیه

پوران ارشد فیزیولوژی ورزشی و تغذیه
قیمت قبلی: 160,000 ریال
قیمت: 147,200 ریال

پوران ارشد گرامر زبان انگلیسی

پوران ارشد گرامر زبان انگلیسی
قیمت قبلی: 120,000 ریال
قیمت: 110,400 ریال

پوران ارشد تحقیق در عملیات

پوران ارشد تحقیق در عملیات
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 239,200 ریال

پوران ارشد زبان عمومی جلد 1 گرامر

پوران ارشد زبان عمومی جلد 1 گرامر
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال

مهندسی نرم افزار ، ارسطو خلیلی فر ، ارشد ، پوران

مهندسی نرم افزار ، ارسطو خلیلی فر ، ارشد ، پوران
قیمت قبلی: 160,000 ریال
قیمت: 147,200 ریال

تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته ، عالم تبریز ، پوران پژوهش

تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته ، عالم تبریز ، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 239,200 ریال