پوران پژوهش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آمار توصیفی و استنباطی اثر نصرالله فرجی مقطع ارشد ناشر پوران پژوهش

آمار توصیفی و استنباطی ، نصرالله فرجی ، ارشد ، پوران پژوهش

قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 211,600 ریال
هزینه ارسال: 32,480 ریال

آمارکاربردی1 - ارشد - عالم تبریز - پوران پژوهش

آمارکاربردی1 ، ارشد ، عالم تبریز ، پوران پژوهش

ارشد تحقیق در عملیات اثر عالم تبریز یونسیان پوران پژوهش

پوران ارشد تحقیق در عملیات

قیمت: 830,000 ریال
هزینه ارسال: 32,704 ریال

ارشد دینامیک اثر جباری انتشارات پوران پژوهش

پوران ارشد دینامیک

قیمت قبلی: 960,000 ریال
قیمت: 883,200 ریال
هزینه ارسال: 25,816 ریال

ارشد زبان شناسی اثر صالحی پوران پژوهش

پوران ارشد زبان شناسی
قیمت: 400,000 ریال
هزینه ارسال: 18,480 ریال

ارشد معادلات دیفرانسیل اثر حاجی جمشیدی پوران پ‍وهش

پوران ارشد معادلات دیفرانسیل

قیمت: 800,000 ریال
هزینه ارسال: 23,744 ریال

اصول فلسفه تعلیم تربیت اثر بارخدا و رحیمی نشر ماهان

قیمت قبلی: 710,000 ریال
قیمت: 653,200 ریال
هزینه ارسال: 17,528 ریال

الکترونیک1-ارشد - اشرفیان - پوران پژوهش

الکترونیک1، ارشد ، اشرفیان ، پوران پژوهش

قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال
هزینه ارسال: 25,480 ریال

اندیشه های سیاسی اسلام و ایران اثر باباخانی نشر ماهان

قیمت قبلی: 680,000 ریال
قیمت: 625,600 ریال
هزینه ارسال: 9,744 ریال

انگلیسی تخصصی مدیریت3و4 -ارشد- زری باف- پوران پژوهش

انگلیسی تخصصی مدیریت3و4 ، ارشد، زری باف، پوران پژوهش

قیمت: 280,000 ریال
هزینه ارسال: 7,728 ریال

بانک تست نظریه مشاوره روان درمانی اثر فرزاد نادری ناشر پوران پژوهش

قیمت قبلی: 740,000 ریال
قیمت: 592,000 ریال
هزینه ارسال: 19,824 ریال

تئوری مدیریت اثر علیرضا سلامی نشر ماهان

قیمت قبلی: 920,000 ریال
قیمت: 846,400 ریال
هزینه ارسال: 35,336 ریال

تئوری های مدیریت ج 1-صفرزاده-منصوری-پوران پژوهش-ارشد

تئوری های مدیریت ج 1، صفرزاده، منصوری، پوران پژوهش، ارشد
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال

تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته - عالم تبریز - پوران پژوهش

تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته ، عالم تبریز ، پوران پژوهش
قیمت: 900,000 ریال
هزینه ارسال: 24,976 ریال

حرکت شناسی و بیو مکانیک ورزشی انتشارات ماهان

قیمت قبلی: 890,000 ریال
قیمت: 818,800 ریال
هزینه ارسال: 20,048 ریال

حسابداری مالی -ارشد ماهان

قیمت قبلی: 430,000 ریال
قیمت: 395,600 ریال
هزینه ارسال: 21,112 ریال

حقوق مدنی تعهدات ارشد اثر یداله زاده نشر ماهان

قیمت قبلی: 220,000 ریال
قیمت: 202,400 ریال
هزینه ارسال: 34,328 ریال

روان شناسی بالینی - فرهنگی - پوران پژوهش

روان شناسی بالینی ، فرهنگی ، پوران پژوهش

قیمت: 900,000 ریال
هزینه ارسال: 32,032 ریال

روان شناسی فیزیولو‍ژیک و انگیزش و هیجان اثر مرتضی پیری نشر پوران پژوهش

پوران پ‍ژوهش روان شناسی فیزیولو‍ژیک و انگیزش و هیجان

قیمت قبلی: 240,000 ریال
قیمت: 220,800 ریال
هزینه ارسال: 18,928 ریال