• انتخاب واحد پول:

پوران پژوهش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مدارمنطقی ، ارشد، کامپیوتر، یوسفی ، پوران پژوهش

مدارمنطقی ، ارشد، کامپیوتر، یوسفی ، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 68,000 ریال
قیمت: 62,560 ریال

آمارکاربردی1 ، ارشد ، عالم تبریز ، پوران پژوهش

آمارکاربردی1 ، ارشد ، عالم تبریز ، پوران پژوهش

قیمت: 350,000 ریال

پوران ارشد معادلات دیفرانسیل

پوران ارشد معادلات دیفرانسیل

قیمت قبلی: 680,000 ریال
قیمت: 600,000 ریال

الکترونیک1، ارشد ، اشرفیان ، پوران پژوهش

الکترونیک1، ارشد ، اشرفیان ، پوران پژوهش

قیمت: 390,000 ریال

پوران ارشد ریاضیات مهندسی ، حاجی جمشیدی

پوران ارشد ریاضیات مهندسی

قیمت قبلی: 460,000 ریال
قیمت: 430,000 ریال

تئوری های مدیریت ج 1، صفرزاده، منصوری، پوران پژوهش، ارشد

تئوری های مدیریت ج 1، صفرزاده، منصوری، پوران پژوهش، ارشد
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال

پوران حسابداری دولتی

پوران حسابداری دولتی
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال

روش تحقیق در روانشناسی پوران پژوهش

روش تحقیق در روانشناسی پوران پژوهش

قیمت: 200,000 ریال

انگلیسی تخصصی مدیریت3و4 ، ارشد، زری باف، پوران پژوهش

انگلیسی تخصصی مدیریت3و4 ، ارشد، زری باف، پوران پژوهش

قیمت: 140,000 ریال

سیستم های کنترل خطی چاپ ششم ، امین رضائی ، پوران ارشد

سیستم های کنترل خطی چاپ ششم ، امین رضائی ، پوران ارشد

قیمت قبلی: 860,000 ریال
قیمت: 820,000 ریال

طراحی الگوریتم(ارشد، یوسفی، پوران پژوهش

طراحی الگوریتم(ارشد، یوسفی، پوران پژوهش

قیمت: 290,000 ریال

معماری کامپیوتر ، ارشد، کامپیوتر ، یوسفی ، پوران پژوهش

معماری کامپیوتر ، ارشد، کامپیوتر ، یوسفی ، پوران پژوهش

قیمت قبلی: 590,000 ریال
قیمت: 580,000 ریال

هوش مصنوعی ، ارشد ، کامپیوتر ، شادی ، پوران پژوهش

هوش مصنوعی ، ارشد ، کامپیوتر ، شادی ، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 211,600 ریال

پوران ارشد زبان شناسی

پوران ارشد زبان شناسی
قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 128,800 ریال

پوران ارشد فیزیولوژی ورزشی و تغذیه

پوران ارشد فیزیولوژی ورزشی و تغذیه
قیمت قبلی: 160,000 ریال
قیمت: 147,200 ریال

پوران ارشد گرامر زبان انگلیسی

پوران ارشد گرامر زبان انگلیسی

قیمت: 220,000 ریال

پوران ارشد تحقیق در عملیات عالم تبریز

پوران ارشد تحقیق در عملیات

قیمت قبلی: 830,000 ریال
قیمت: 790,000 ریال

پوران ارشد زبان عمومی جلد 1 گرامر

پوران ارشد زبان عمومی جلد 1 گرامر

قیمت قبلی: 590,000 ریال
قیمت: 520,000 ریال

مهندسی نرم افزار ، ارسطو خلیلی فر ، ارشد ، پوران

مهندسی نرم افزار ، ارسطو خلیلی فر ، ارشد ، پوران

قیمت: 460,000 ریال

تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته ، عالم تبریز ، پوران پژوهش

تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته ، عالم تبریز ، پوران پژوهش
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 239,200 ریال