علوم اجتماعي

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آشنایی با هنرهای سنتی ایران پیام نور

آشنایی با هنرهای سنتی ایران پ
قیمت: 40,000 ریال

انواع و کارکرد تعاونیها ، محمد آراسته خو ، پیام نور

انواع و کارکرد تعاونیها ، محمد آراسته خو ، پیام نور

قیمت: 19,000 ریال

پیام رسانی از گذشته های دور تا به امروز ، مانفیلد ، ارجمندی ، میرزا بیگی ، پیام نور

پیام رسانی از گذشته های دور تا به امروز ، مانفیلد ، ارجمندی ، میرزا بیگی ، پیام نور
قیمت: 13,000 ریال

جامعه شناسی شهری پیام نور

جامعه شناسی شهری پ

قیمت: 25,000 ریال

جامعه شناسی گیاهی ، عصری ، بخشی خانیکی ، پیام نور

جامعه شناسی گیاهی ، عصری ، بخشی خانیکی ، پیام نور
قیمت: 25,000 ریال

سازمانهای عصر دانش پیام نور

سازمانهای عصر دانش پ
قیمت: 22,000 ریال

سیر تحول تعاونی در ایران و جهان پیام نور

سیر تحول تعاونی در ایران و جهان پ
قیمت: 18,000 ریال

مقدمات آمار در علوم اجتماعی پیام نور

مقدمات آمار در علوم اجتماعی پ

قیمت: 23,000 ریال

توسعه و نابرابری زاهدی ، مازیار

توسعه و نابرابری زاهدی ، مازیار

قیمت: 160,000 ریال

زبان انگلیسی کتابداری و اطلاع رسانی(2)

زبان انگلیسی کتابداری و اطلاع رسانی(2)
قیمت: 20,500 ریال

حزب جمهوری اسلامی

حزب جمهوری اسلامی
قیمت: 30,000 ریال

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام

قیمت قبلی: 280,000 ریال
قیمت: 260,000 ریال

نمایه سازی کتاب

نمایه سازی کتاب
قیمت: 30,000 ریال

فهرستنویسی منابع الکترونیکی

فهرستنویسی منابع الکترونیکی
قیمت: 60,000 ریال

گرد شهر با چراغ(مبانی انسان شناسی، روح الامینی، عطار

گرد شهر با چراغ(مبانی انسان شناسی، روح الامینی، عطار
قیمت قبلی: 250,000 ریال
قیمت: 200,000 ریال

روش های تحقیق درعلوم اجتماعی ج1(ارل ببی، فاضل، سمت

روش های تحقیق درعلوم اجتماعی ج1(ارل ببی، فاضل، سمت
قیمت: 135,000 ریال

تاریخ فمینیسم

تاریخ فمینیسم
قیمت قبلی: 100,000 ریال
قیمت: 80,000 ریال

ما چگونه ما شدیم ، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران ، زیباکلام ، روزنه

ما چگونه ما شدیم ، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران ، زیباکلام ، روزنه
قیمت قبلی: 295,000 ریال
قیمت: 236,000 ریال