• انتخاب واحد پول:

علوم اجتماعي

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آشنایی با کتابخانه ( شیوه صحیح استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی، شریف مقدم، نیک کار، پیام نور

آشنایی با کتابخانه ( شیوه صحیح استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی، شریف مقدم، نیک کار، پیام نور
قیمت قبلی: 80,000 ریال
قیمت: 73,600 ریال

آشنایی با هنرهای سنتی ایران پیام نور

آشنایی با هنرهای سنتی ایران پ
قیمت: 40,000 ریال

انواع و کارکرد تعاونیها ، محمد آراسته خو ، پیام نور

انواع و کارکرد تعاونیها ، محمد آراسته خو ، پیام نور

قیمت: 19,000 ریال

اصول آموزش و ترویج تعاونی پیام نور

اصول آموزش و ترویج تعاونی پ
قیمت: 34,000 ریال

پیام رسانی از گذشته های دور تا به امروز ، مانفیلد ، ارجمندی ، میرزا بیگی ، پیام نور

پیام رسانی از گذشته های دور تا به امروز ، مانفیلد ، ارجمندی ، میرزا بیگی ، پیام نور
قیمت: 13,000 ریال

بررسی مسائل اجتماعی ایران (تجزیه وتحلیل مسایل اجتماعی ایران)، گروه مولفان، پیام نور

بررسی مسائل اجتماعی ایران (تجزیه وتحلیل مسایل اجتماعی ایران)، گروه مولفان، پیام نور
قیمت قبلی: 75,000 ریال
قیمت: 69,000 ریال

تامین و رفاه اجتماعی، محمد آراسته خو، پیام نور

تامین و رفاه اجتماعی، محمد آراسته خو، پیام نور
قیمت قبلی: 58,000 ریال
قیمت: 53,360 ریال

جامعه شناسی توسعه، نویسنده : عبدالعلی لهسایی زاده، پیام نور

جامعه شناسی توسعه، نویسنده : عبدالعلی لهسایی زاده، پیام نور
قیمت قبلی: 41,000 ریال
قیمت: 37,720 ریال

جامعه شناسی روستایی اقتصاد کشاورزی، نویسنده : خلیل کلانتری، پیام نور

جامعه شناسی روستایی اقتصاد کشاورزی، نویسنده : خلیل کلانتری، پیام نور
قیمت قبلی: 62,000 ریال
قیمت: 57,040 ریال

جامعه شناسی روستایی علوم اجتماعی، نعمت الله تقوی، پیام نور

جامعه شناسی روستایی علوم اجتماعی، نعمت الله تقوی، پیام نور
قیمت: 30,000 ریال

جامعه شناسی شهری پیام نور

جامعه شناسی شهری پ

قیمت: 25,000 ریال

جامعه شناسی صنعتی ، نیره توکلی خمینی ، پیام نور

جامعه شناسی صنعتی ، نیره توکلی خمینی ، پیام نور
قیمت قبلی: 70,000 ریال
قیمت: 64,400 ریال

جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی ، ملکی ، پیام نور

جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی ، ملکی ، پیام نور
قیمت: 32,000 ریال

جامعه شناسی گیاهی ، عصری ، بخشی خانیکی ، پیام نور

جامعه شناسی گیاهی ، عصری ، بخشی خانیکی ، پیام نور
قیمت: 25,000 ریال

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت، شهلا کاظمی پور، پیام نور

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت، شهلا کاظمی پور، پیام نور
قیمت قبلی: 46,000 ریال
قیمت: 42,320 ریال

زبان تخصصی علوم اجتماعی1، ارجمندی، خلیلی، پیام نور

زبان تخصصی علوم اجتماعی1، ارجمندی، خلیلی، پیام نور
قیمت: 18,000 ریال

زبان تخصصی علوم اجتماعی 2 ، غلامرضا ارجمندی ، عبدالعلی رحیمی ، حسن خلیلی ، پیام نور

زبان تخصصی علوم اجتماعی 2 ، غلامرضا ارجمندی ، عبدالعلی رحیمی ، حسن خلیلی ، پیام نور
قیمت قبلی: 54,000 ریال
قیمت: 49,680 ریال

سازمانهای عصر دانش پیام نور

سازمانهای عصر دانش پ
قیمت: 22,000 ریال

سازماندهی مواد 2 ( رده بندی ) پیام نور

سازماندهی مواد 2 ( رده بندی ) پ
قیمت: 18,000 ریال

سفارش و خدمات تحویل مدرک ( مجموعه سازی 2 ) پیام نور

سفارش و خدمات تحویل مدرک ( مجموعه سازی 2 ) پ

قیمت: 25,000 ریال