فني مهندسي

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آب و فاضلاب روستایی اثر کریمی رضوانی پیام نور

آب و فاضلاب روستایی، کریمی، رضوانی، پیام نور
قیمت قبلی: 95,000 ریال
قیمت: 90,250 ریال
هزینه ارسال: 9,184 ریال

آرشیو دیداری شنیداری اثر نورالله مرادی ناشر نشر کتابدار

آرشیو دیداری ، شنیداری ، نورالله مرادی ، نشر کتابدار
قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 14,560 ریال

آزمایشگاه الکترونیک 1 اثر رضوی نشر پیام نور

آزمایشگاه الکترونیک 1، رضوی ، پیام نور
قیمت قبلی: 120,000 ریال
قیمت: 114,000 ریال
هزینه ارسال: 6,160 ریال

آزمایشگاه مبانی ژنتیک اثر سید یوسف سیدنا انتشارات پیام نور

آزمایشگاه مبانی ژنتیک ، سیدنا ، پیام نور
قیمت قبلی: 80,000 ریال
قیمت: 76,000 ریال
هزینه ارسال: 4,032 ریال

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1 اثر محمود نجفیان رضوی ناشر پیام نور

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1، محمود نجفیان رضوی ، پیام نور

قیمت قبلی: 60,000 ریال
قیمت: 57,000 ریال
هزینه ارسال: 5,824 ریال

آزمایشگاه مدار های الکترونیکی اثر نجفیان رضوی و فراهی انتشارات پیامنور

آزمایشگاه مدار های الکترونیکی ، نجفیان رضوی ، فراهی ، پیامنور
قیمت قبلی: 90,000 ریال
قیمت: 85,500 ریال
هزینه ارسال: 7,728 ریال

آزمایشگاه مینرالوگرافی اثر مقدسی و خاکراه انتشارات پیام نور

آزمایشگاه مینرالوگرافی (اطلس کانه ها و بافت های متداول در کانسنگ ها ، مقدسی ، خاکراه ، پیام نور
قیمت قبلی: 24,000 ریال
قیمت: 22,800 ریال
هزینه ارسال: 10,192 ریال

آزمایشگاه میکروب شناسی اثر پروانه خوشرو انتشارات پیام نور

آزمایشگاه میکروب شناسی، پروانه خوشرو، پیام نور
قیمت قبلی: 120,000 ریال
قیمت: 114,000 ریال
هزینه ارسال: 5,824 ریال

آزمایشگاه پایگاه داده ها اثر احمدفراهی و جعفرتنها انتشارات پیام نور

آزمایشگاه پایگاه داده ها ، مدفراهی، جعفرتنها ، پیام نور

قیمت قبلی: 70,000 ریال
قیمت: 66,500 ریال
هزینه ارسال: 5,655 ریال

آزمون ارشد راهسازی اثر ابراهیمی سیمای دانش سری عمران

آیین دادرسی مدنی 3 شمس ، مرتضی قدسی ، طلایی
قیمت قبلی: 680,000 ریال
قیمت: 646,000 ریال
هزینه ارسال: 16,800 ریال

آشنایی با فیزیک حالت جامد اثر چارلز کیتل پورقاضی و همکاران ناشر مرکز نشر

آشنایی با فیزیک حالت جامد ، چارلز کیتل ، پورقاضی و همکاران ، مرکز نشر
قیمت قبلی: 300,000 ریال
قیمت: 285,000 ریال
هزینه ارسال: 40,319 ریال

آشنایی با فیزیک هسته ای جلد اول اثر کرین ابو کاظمی مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با فیزیک هسته ای (جلد اول)، (کرین، ابو کاظمی)مرکز نشر دانشگاهی
قیمت قبلی: 215,000 ریال
قیمت: 204,250 ریال
هزینه ارسال: 28,840 ریال

آشنایی با معماری جهان اثر ساناز لیتکوهی ناشر پیام نور

آشنایی با معماری جهان ، ساناز لیتکوهی ، پیام نور
قیمت قبلی: 300,000 ریال
قیمت: 285,000 ریال
هزینه ارسال: 13,552 ریال

آشنایی با معماری معاصر اثر افشین مهر و احمدی و عامری ناشر پیام نور

آشنایی با معماری معاصر، افشین مهر، احمدی مهدیه، پیام نور
قیمت قبلی: 320,000 ریال
قیمت: 304,000 ریال
هزینه ارسال: 14,336 ریال

آشنایی با منطق ریاضی اثر اندرتون خسرو شاهی ناشر دانشگاهی

آشنایی با منطق ریاضی، اندرتون، خسرو شاهی، نشر دانشگاهی
قیمت قبلی: 150,000 ریال
قیمت: 142,500 ریال
هزینه ارسال: 19,040 ریال

آشنایی با مهندسی شیمی اثر نوعی پاکیزه سرشت واحدی ناشر جهاد دانشگاهی مشهد

آشنایی با مهندسی شیمی، (نوعی، پاکیزه سرشت، واحدی)جهاد دانشگاهی مشهد
قیمت قبلی: 450,000 ریال
قیمت: 427,500 ریال
هزینه ارسال: 14,728 ریال

آشنایی با نظریه صف بندی اثر غلامحسین شاهکار انتشارات پیام نور

آشنایی با نظریه صف بندی ، غلامحسین شاهکار ، پیام نور
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 171,000 ریال
هزینه ارسال: 17,472 ریال