فني مهندسي

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آزمایشگاه مبانی ژنتیک ، سیدنا ، پیام نور

آزمایشگاه مبانی ژنتیک ، سیدنا ، پیام نور

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1، محمود نجفیان رضوی ، پیام نور

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1، محمود نجفیان رضوی ، پیام نور

آزمایشگاه مدار های الکترونیکی ، نجفیان رضوی ، فراهی ، پیامنور

آزمایشگاه مدار های الکترونیکی ، نجفیان رضوی ، فراهی ، پیامنور
قیمت: 18,000 ریال

آزمایشگاه میکروب شناسی، پروانه خوشرو، پیام نور

آزمایشگاه میکروب شناسی، پروانه خوشرو، پیام نور

آزمایشگاه مینرالوگرافی (اطلس کانه ها و بافت های متداول در کانسنگ ها ، مقدسی ، خاکراه ، پیام نور

آزمایشگاه مینرالوگرافی (اطلس کانه ها و بافت های متداول در کانسنگ ها ، مقدسی ، خاکراه ، پیام نور
قیمت: 24,000 ریال

آشنایی با نظریه صف بندی ، غلامحسین شاهکار ، پیام نور

آشنایی با نظریه صف بندی ، غلامحسین شاهکار ، پیام نور
قیمت: 37,000 ریال

آزمایشگاه پایگاه داده ها ، مدفراهی، جعفرتنها ، پیام نور

آزمایشگاه پایگاه داده ها ، مدفراهی، جعفرتنها ، پیام نور

الکترومغناطیس 1، سعید محمدی، پیام نور

الکترومغناطیس 1، سعید محمدی، پیام نور

الکترونیک صنعتی پ

الکترونیک صنعتی پ
قیمت: 39,000 ریال

انسان ، طبیعت ، طراحی 2 پ

انسان ، طبیعت ، طراحی 2 پ
قیمت: 28,000 ریال

اصول کارتوگرافی، جدار عیوضی، پیام نور

اصول کارتوگرافی، جدار عیوضی، پیام نور

اصول کامپیوتر 1 پ

اصول کامپیوتر 1 پ
قیمت: 50,000 ریال

اصول کامپیوتر 2، کریم زادگان مقدم، پیام نور

اصول کامپیوتر 2، کریم زادگان مقدم، پیام نور

بلور شناسی هندسی، محمدی، پیام نور

بلور شناسی هندسی، محمدی، پیام نور

پترولوژی ، علی درویش زاده ، پیام نور

پترولوژی ، علی درویش زاده ، پیام نور
قیمت: 38,000 ریال

برنامه سازی پیشرفته رشته کامپیوتر ( فراهی ، پیام نور

برنامه سازی پیشرفته رشته کامپیوتر ( فراهی ، پیام نور

برنامه سازی پیشرفته (نیک مهر ) پ

برنامه سازی پیشرفته (نیک مهر ) پ

طرح آزمایشهای 2 قسمت دوم پ

طرح آزمایشهای 2 قسمت دوم پ
قیمت: 50,000 ریال

طیف سنجی مولکولی ، غلامرضا اسلامپور ، پیام نور

طیف سنجی مولکولی ، غلامرضا اسلامپور ، پیام نور