• انتخاب واحد پول:

فني مهندسي

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آزمایشگاه مبانی ژنتیک ، سیدنا ، پیام نور

آزمایشگاه مبانی ژنتیک ، سیدنا ، پیام نور
قیمت: 9,000 ریال

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1، محمود نجفیان رضوی ، پیام نور

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1، محمود نجفیان رضوی ، پیام نور

قیمت: 60,000 ریال

آزمایشگاه مدار های الکترونیکی ، نجفیان رضوی ، فراهی ، پیامنور

آزمایشگاه مدار های الکترونیکی ، نجفیان رضوی ، فراهی ، پیامنور
قیمت: 18,000 ریال

آزمایشگاه میکروب شناسی، پروانه خوشرو، پیام نور

آزمایشگاه میکروب شناسی، پروانه خوشرو، پیام نور
قیمت: 13,000 ریال

آزمایشگاه مینرالوگرافی (اطلس کانه ها و بافت های متداول در کانسنگ ها ، مقدسی ، خاکراه ، پیام نور

آزمایشگاه مینرالوگرافی (اطلس کانه ها و بافت های متداول در کانسنگ ها ، مقدسی ، خاکراه ، پیام نور
قیمت: 24,000 ریال

آشنایی با نظریه صف بندی ، غلامحسین شاهکار ، پیام نور

آشنایی با نظریه صف بندی ، غلامحسین شاهکار ، پیام نور
قیمت: 37,000 ریال

آزمایشگاه پایگاه داده ها ، مدفراهی، جعفرتنها ، پیام نور

آزمایشگاه پایگاه داده ها ، مدفراهی، جعفرتنها ، پیام نور

قیمت: 70,000 ریال

الکترومغناطیس 1، سعید محمدی، پیام نور

الکترومغناطیس 1، سعید محمدی، پیام نور
قیمت: 53,000 ریال

الکترونیک صنعتی پ

الکترونیک صنعتی پ
قیمت: 39,000 ریال

انسان ، طبیعت ، طراحی 2 پ

انسان ، طبیعت ، طراحی 2 پ
قیمت: 28,000 ریال

اصول کارتوگرافی، جدار عیوضی، پیام نور

اصول کارتوگرافی، جدار عیوضی، پیام نور
قیمت: 40,000 ریال

اصول کامپیوتر 1 پ

اصول کامپیوتر 1 پ
قیمت: 50,000 ریال

اصول کامپیوتر 2، کریم زادگان مقدم، پیام نور

اصول کامپیوتر 2، کریم زادگان مقدم، پیام نور
قیمت: 29,200 ریال

بلور شناسی هندسی، محمدی، پیام نور

بلور شناسی هندسی، محمدی، پیام نور
قیمت: 50,000 ریال

پترولوژی ، علی درویش زاده ، پیام نور

پترولوژی ، علی درویش زاده ، پیام نور
قیمت: 38,000 ریال

برنامه سازی پیشرفته رشته کامپیوتر ( فراهی ، پیام نور

برنامه سازی پیشرفته رشته کامپیوتر ( فراهی ، پیام نور
قیمت: 106,000 ریال

برنامه سازی پیشرفته (نیک مهر ) پ

برنامه سازی پیشرفته (نیک مهر ) پ
قیمت: 40,000 ریال

طرح آزمایشهای 2 قسمت دوم پ

طرح آزمایشهای 2 قسمت دوم پ
قیمت: 50,000 ریال

طیف سنجی مولکولی ، غلامرضا اسلامپور ، پیام نور

طیف سنجی مولکولی ، غلامرضا اسلامپور ، پیام نور
قیمت: 50,000 ریال