• انتخاب واحد پول:

درباره ما - فروشگاه اینترنتی کتاب

تمرکز تمام فعالیتهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در تهران و الینه شدن این باور که پیشرفت در هر کدام از این عرصه ها نیاز به مهاجرت از شهرها و روستا های کوچک به سمت این مغناطیس توسعه را دارد باور غلطی است که شاید هیچ کدام از مجامع سیاسی و دانشگاهی تاکنون متوجه نتایج وحشتناک این رویه غلط در کشور نبوده اند.تمرکز گرایی سرطان گونه در تمام این عرصه ها و جاذبه نبود نظارتهای اجتماعی و محدودیتهای تنگ نظرانه اجتماعی در شهرهای کوچک از تهران عروسی بزک کرده ساخته که مجردهای تمام عرصه های جامعه ایران را خواستگار تهران ساخته است.کسل های تمرکز گرایی و گسل های نامرئی جغرافیا از تهران بمبی ساعتی ساخته است که لرزش آن شمارش معکوس برای در خطر افتادی امنیت و هستی ایران را آغاز خواهد کرد

 

الو کتاب فریاد سرشار از سکوتی که در هیاهوی تمرکز گرایی به مدد عصر اینترنت و بشارتهای دیجیتال در عرصه فرهنگی به خصوص عرضه کتاب از یکی از دهات دور افتاده استان کهگیلویه و بویراحمد نواخته می شود تا شاید با تلاشی کوچک با تمرکز زدایی خویش جامعه ایران را از خواب تهران گرایی بیدار کند و شمارش برای نابودی بزرگ را متوقف یا حداقل کند نماید.ب

دستم بگیر بیفتم از دستت هزار تکه می شوی !!!آینه ام