• انتخاب واحد پول:

علوم ورزشي

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اصول آموزش کشتی 2 ، رضایی صوفی، پیام نور

اصول آموزش کشتی 2 ، رضایی صوفی، پیام نور

قیمت: 120,000 ریال

فیزیولوژی انسانی اثر گائینی نشر پیام نور

فیزیولوژی انسانی ، گائینی ، پیام نور

قیمت: 115,000 ریال

مدیریت سازمانهای ورزشی پیام نور

مدیریت سازمانهای ورزشی پیام نور
قیمت: 19,000 ریال

حقوق ورزشی ، فراهانی ، حتمی

حقوق ورزشی ، فراهانی ، حتمی
قیمت قبلی: 175,000 ریال
قیمت: 161,000 ریال

دو و میدانی _ج دوم، پرشها و پرتابها

دو و میدانی _ج دوم، پرشها و پرتابها
قیمت: 54,000 ریال

دو و میدانی ، ج اول، دوها

دو و میدانی ، ج اول، دوها
قیمت: 36,500 ریال

آناتومی انسانی اثر علی اصغر رواسی انتشارات پیام نور

آناتومی انسانی ، رواسی ، پیام نور
قیمت قبلی: 135,000 ریال
قیمت: 114,750 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

تربیت بدنی در مدارس اثر مسعود نادریان جهرمی مهدی کارگرفرد ناشر پیام نور

تربیت بدنی در مدارس ، مسعود نادریان جهرمی ، مهدی کارگرفرد ، پیام نور

قیمت قبلی: 160,000 ریال
قیمت: 136,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

تاریخ تربیت بدنی اثر میر محمد کاشف ناشر پیام نور

تاریخ تربیت بدنی ، میر محمد کاشف ، پیام نور
قیمت قبلی: 90,000 ریال
قیمت: 76,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

تربیت بدنی ورزش و بازی های دبستانی اثر فرامرزی و اسد ناشر پیام نور

تربیت بدنی ، ورزش و بازی های دبستانی ، محمدفرامرزی ، محمدرضا اسد ، پیام نور
قیمت قبلی: 110,000 ریال
قیمت: 93,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی اثر فرهاد رحمانی نیا همتی نژاد ناشر پیام نور

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، فرهاد رحمانی نیا، همتی نژاد، پیام نور
قیمت قبلی: 120,000 ریال
قیمت: 102,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مبانی فیزیولوژِی ورزشی اثر عباسعلی گاینیی ناشر پیام نور

مبانی فیزیولوژِی ورزشی ، عباسعلی گاینیی ، پیام نور
قیمت قبلی: 100,000 ریال
قیمت: 85,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی اثر حمیدی ناشر بامداد کتاب

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی ، حمیدی ، بامداد کتاب
قیمت قبلی: 250,000 ریال
قیمت: 212,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی اثر شعبانی بهار ناشر بوعلی سینا

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی ، شعبانی بهار، بوعلی سینا
قیمت قبلی: 110,000 ریال
قیمت: 93,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مبانی تربیت بدنی علوم ورزشی جلد دوم اثر ت احمد ازاد ناشر سمت

مبانی تربیت بدنی ، علوم ورزشی جلد دوم ، ت احمد ازاد
قیمت قبلی: 42,000 ریال
قیمت: 35,700 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

اصول و مبانی تربیت بدنی ورزشی اثر خلجی ناشر سمت

اصول و مبانی تربیت بدنی ورزشی ، سمت
قیمت قبلی: 120,000 ریال
قیمت: 102,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

رشد وتکامل حرکتی جسمانی اثر محمود شیخ مرتضی طاهری ناشر بامدادکتاب

رشد وتکامل حرکتی جسمانی ، محمود شیخ ، مرتضی طاهری

قیمت: 195,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

اصول آموزش تنیس روی میز 1 اثر رمضان پور ناشر پیام نور

اصول آموزش تنیس روی میز 1 ، رمضان پور، پیام نور
قیمت قبلی: 90,000 ریال
قیمت: 76,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

رشد و تقویت مهارت های ادراکی حرکتی اثر ورنر سازمند ناشر دانژه

رشد و تقویت مهارت های ادراکی حرکتی ، ورنر ، سازمند ، دانژه
قیمت قبلی: 160,000 ریال
قیمت: 136,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

متابولیسم فعالیت های ورزشی هارگریوس اثر گائینی ناشر سمت

متابولیسم فعالیت های ورزشی هارگریوس، گائینی، سمت
قیمت قبلی: 95,000 ریال
قیمت: 80,750 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال