کشاورزی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آب شناسی کاربردی اثر همایون مقیمی ناشر پیام نور

آب شناسی کاربردی پ(هیدرولوژی )

قیمت قبلی: 160,000 ریال
قیمت: 152,000 ریال
هزینه ارسال: 15,456 ریال

آبخیزداری اثر سعد الله ولایتی انتشارات پیام نور

آبخیزداری، سعد الله ولایتی، پیام نور
قیمت قبلی: 155,000 ریال
قیمت: 147,250 ریال
هزینه ارسال: 13,888 ریال

آبیاری عمومی اثر اجلالی و دهقان انتشارات پیام نور

آبیاری عمومی ، اجلالی ، دهقان، پیام نور
قیمت قبلی: 135,000 ریال
قیمت: 128,250 ریال
هزینه ارسال: 12,712 ریال

آبیاری عمومی اثر دکتر فرید اجلالی انتشارات پیام نور

آبیاری عمومی، دکتر فرید اجلالی
قیمت قبلی: 135,000 ریال
قیمت: 128,250 ریال
هزینه ارسال: 9,464 ریال

آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی اثر مظفری اردو خانیان انتشارات پیام نور

آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ، مظفری اردو خانیان، پیام نور
قیمت قبلی: 150,000 ریال
قیمت: 142,500 ریال
هزینه ارسال: 5,488 ریال

آزمایشگاه بافت شناسی اثر نخعی کازرونی انتشارات پیام نور

آزمایشگاه بافت شناسی پ، نخعی کازرونی، پیام نور

قیمت قبلی: 95,000 ریال
قیمت: 90,250 ریال
هزینه ارسال: 7,784 ریال

آزمایشگاه تشریح ومورفولوژی گیاهی اثر نداف ناشر پیام نور

آزمایشگاه تشریح ومورفولوژی گیاهی، نداف، پیام نور
قیمت قبلی: 90,000 ریال
قیمت: 85,500 ریال
هزینه ارسال: 7,952 ریال

آزمایشگاه جانور شناسی 1 اثر زکیخانی ناشر پیام نور

آزمایشگاه جانور شناسی 1، زکیخانی، پیامنور

قیمت قبلی: 80,000 ریال
قیمت: 76,000 ریال
هزینه ارسال: 8,288 ریال

آزمایشگاه جانورشناسی 2 اثرحسن زاده کیابی ناشر پیام نور

آزمایشگاه جانورشناسی 2 ، حسن زاده کیابی، پیام نور
قیمت قبلی: 80,000 ریال
قیمت: 76,000 ریال
هزینه ارسال: 7,616 ریال

آزمایشگاه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی اثر پرتوی ناشر پیام نور

آزمایشگاه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ، پرتوی، پیام نور
قیمت قبلی: 55,000 ریال
قیمت: 52,250 ریال
هزینه ارسال: 4,704 ریال

آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهان پیام نور

آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهان پیام نور

قیمت قبلی: 37,000 ریال
قیمت: 35,150 ریال
هزینه ارسال: 16,688 ریال

آزمایشگاه زیست شناسی انگلها اثر احمدی ناشر پیام نور

آزمایشگاه زیست شناسی انگلها، احمدی، پیام نور
قیمت قبلی: 65,000 ریال
قیمت: 61,750 ریال
هزینه ارسال: 5,600 ریال

آزمایشگاه زیست شناسی جانوری اثر فتوحی ناشر پیام نور

آزمایشگاه زیست شناسی جانوری پ، فتوحی، پیام نور،
قیمت قبلی: 75,000 ریال
قیمت: 71,250 ریال
هزینه ارسال: 6,328 ریال

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی اثر پوررحیمی طباطبایی ناشرپیام نور

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی، پوررحیمی، طباطبایی، پیام نور
قیمت قبلی: 170,000 ریال
قیمت: 161,500 ریال
هزینه ارسال: 8,456 ریال

آزمایشگاه سنگ شناسی رسوبی اثر ناصر ارزانی ناشرپیام نور

آزمایشگاه سنگ شناسی رسوبی ، ناصر ارزانی ، پیام نور
قیمت قبلی: 70,000 ریال
قیمت: 66,500 ریال
هزینه ارسال: 6,048 ریال

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1 اثر بهرام زهزاد انتشارات پیام نور

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1، بهرام زهزاد، پیام نور
قیمت قبلی: 50,000 ریال
قیمت: 47,500 ریال
هزینه ارسال: 5,824 ریال

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2 اثر بهرام زهزاد انتشارات پیام نور

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی (2)، بهرام زهزاد، پیام نور
قیمت قبلی: 50,000 ریال
قیمت: 47,500 ریال
هزینه ارسال: 4,704 ریال

آزمایشگاه فیزیولوژی تولید مثل اثر وسطی و ابراهیمی و سیما نصری ناشر پیام نور

آزمایشگاه فیزیولوژی تولید مثل ، سهیلا ابراهیمی ، سیما نصری ، پیام نور
قیمت قبلی: 80,000 ریال
قیمت: 76,000 ریال
هزینه ارسال: 7,504 ریال

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1 اثر منوچهری انتشارات پیام پور

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری (1) ، منوچهری، پیام پور
قیمت قبلی: 80,000 ریال
قیمت: 76,000 ریال
هزینه ارسال: 7,392 ریال

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2 اثر سوسن لامیان انتشارات پیام نور

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری (2) پیام نور، سوسن لامیان
قیمت قبلی: 100,000 ریال
قیمت: 95,000 ریال
هزینه ارسال: 8,960 ریال