روان شناسی و علوم تربیتی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آزمون های روان شناختی کاربرد آزمونهای روانی اثر علی فتحی آشتیانی ناشر بعثت

آزمون های روان شناختی (کاربرد آزمونهای روانی )، فتحی آشتیانی، بعثت
قیمت قبلی: 540,000 ریال
قیمت: 513,000 ریال
هزینه ارسال: 21,784 ریال

آسیب شناسی اجتماعی اثر ستوده ناشر آوای نور

آسیب شناسی اجتماعی، ستوده ، آوای نور
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 247,000 ریال
هزینه ارسال: 13,832 ریال

آسیب شناسی روانی ج 1 ویرایش 12 اثر دیویسون جان نیل ان ام گرینگ شری ال جانسون ناشر ارسباران

آسیب شناسی روانی ج1، DSM5، دیویسون، دهستانی، و12، ویرایش
قیمت قبلی: 290,000 ریال
قیمت: 275,500 ریال
هزینه ارسال: 19,376 ریال

آسیب شناسی روانی 1 اثرجوانمرد ناشر پیام نور

قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 247,000 ریال
هزینه ارسال: 11,312 ریال

آسیب شناسی روانی 2 اثر غلامحسین جوانمرد انتشارات پیام نور

آسیب شناسی روانی (2) ، جوانمرد ، پیام نور
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 247,000 ریال
هزینه ارسال: 11,088 ریال

آسیب شناسی روانی اثر شاملو ناشر رشد

آسیب شناسی روانی ، شاملو، رشد
قیمت قبلی: 150,000 ریال
قیمت: 142,500 ریال
هزینه ارسال: 19,264 ریال

آسیب شناسی روانی براساس DSM-5 ج2 هالجین ترجمه سید محمدی نشر ساوالان

آسیب شناسی روانی براساس DSM، 5 ج2 ، گنجی ، ساوالان
قیمت قبلی: 350,000 ریال
قیمت: 332,500 ریال
هزینه ارسال: 22,848 ریال

آسیب شناسی روانی براساسDSM-5 ج1 اثر گنجی ناشر ساوالان

آسیب شناسی روانی براساسDSM، 5 ج1 ، گنجی ، ساوالان
قیمت قبلی: 350,000 ریال
قیمت: 332,500 ریال
هزینه ارسال: 34,944 ریال

آسیب شناسی روانی ج 2 اثر سلیگمن ناشر ارسباران

آسیب شناسی روانی ج 2 ، سلیگمن ، ارسباران)
قیمت قبلی: 245,000 ریال
قیمت: 232,750 ریال
هزینه ارسال: 28,336 ریال

آسیب شناسی روانی ج1 اثر سلیگمن روزنهان سیدمحمدی ناشر ارسباران

آسیب شناسی روانی ج1، سلیگمن ، روزنهان ، سیدمحمدی ، ارسباران
قیمت قبلی: 215,000 ریال
قیمت: 204,250 ریال
هزینه ارسال: 28,336 ریال

آسیب شناسی روانی ج1dsm1هالجین اثر سیدمحمدی ناشر روان

آسیب شناسی روانی ج1DSm5، 1، هالجین ، سیدمحمدی ، روان
قیمت قبلی: 370,000 ریال
قیمت: 351,500 ریال
هزینه ارسال: 19,600 ریال

آسیب شناسی روانی ج2 DSM5 اثردیویسون دهستانی و 12 ناشر ویرایش

آسیب شناسی روانی ج2(DSM5 ، دیویسون ، دهستانی ، و12 ، ویرایش
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 247,000 ریال
هزینه ارسال: 30,240 ریال

آسیب شناسی روانی جلد اول 1 وی 13 اثر باچر ترجمه سید محمدی ناشر ارسباران

آسیب شناسی روانی جیمز باچر
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 171,000 ریال
هزینه ارسال: 24,752 ریال

آسیب شناسی روانی جلد اول وی 9 اثر دیویسون کرینگ مهدی دهستانی ناشر ویرایش

آسیب شناسی روانی جلد اول ، دیویسون ، کرینگ ، مهدی دهستانی ، ویرایش

قیمت قبلی: 290,000 ریال
قیمت: 275,500 ریال
هزینه ارسال: 19,264 ریال

آسیب شناسی ورزشی قسمت دوم انتشارات پیام نور

آسیب شناسی ورزشی ( قسمت دوم ) پ
قیمت قبلی: 110,000 ریال
قیمت: 104,500 ریال
هزینه ارسال: 7,391 ریال

آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی اثر دکتر ابوالفضل کرمی ناشر روان سنجی

آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی ، دکتر ابوالفضل کرمی ، روان سنجی
قیمت قبلی: 1,500,000 ریال
قیمت: 1,425,000 ریال
هزینه ارسال: 33,600 ریال

آشنایی با فعالیت های تربیتی اجتماعی اثر حسن ملکی ناشر آییژ

آشنایی با فعالیت های تربیتی اجتماعی، حسن ملکی، آییژ
قیمت قبلی: 190,000 ریال
قیمت: 180,500 ریال
هزینه ارسال: 20,216 ریال