• انتخاب واحد پول:

کتاب حقوقی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی اثر میر محمد صادقی ناشر میزان

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، میر محمد صادقی ، میزان

قیمت قبلی: 280,000 ریال
قیمت: 266,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مختصر حقوق تجارت و قوانین مرتبط اثر توکلی ناشر مکتوب آخر

مختصر حقوق تجارت و قوانین مرتبط ، توکلی ، مکتوب آخر

قیمت قبلی: 400,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

آیین دادرسی مدنی 2 دو دوره بنیادین اثر دکتر شمس ناشر دراک

آیین دادرسی مدنی 2 دو ، دوره بنیادین ، شمس، دراک

قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

تعارض قوانین بین الملل خصوصی 2 الماسی ناشر دانشگاهی

تعارض قوانین (بین الملل خصوصی 2)، الماسی، نشر دانشگاهی

قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 171,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق تجارت1کلیات معاملات تجاری اثر دکتر ربیعا اسکینی ناشر سمت

حقوق تجارت1(کلیات معاملات تجاری، اسکینی، سمت،

قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

آیین دادرسی کیفری اثر گلدوست جویباری ناشر جنگل

آیین دادرسی کیفری، گلدوست جویباری، جنگل

قیمت قبلی: 250,000 ریال
قیمت: 187,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان ناشر سهامی انتشار

مقدمه علم حقوق ، کاتوزیان، سهامی انتشار

قیمت قبلی: 90,000 ریال
قیمت: 85,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق تجارت کلیات معاملات حقوق تجارت 1 اثر دکتر ربیعا اسکینی ناشر سمت

حقوق تجارت کلیات معاملات (حقوق تجارت 1)، اسکینی، سمت

قیمت قبلی: 75,000 ریال
قیمت: 71,250 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی اثر ضیایی بیگدلی ناشر گنج دانش

حقوق بین الملل عمومی ، ضیایی بیگدلی ، گنج دانش

قیمت قبلی: 450,000 ریال
قیمت: 427,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق اساسی و ساختار حکومت در جمهوری اسلامی اثرگالینگور شعبانی ناشر اطلاعات

حقوق اساسی و ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ، گالینگور ، شعبانی ، اطلاعات

قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

اصول فقه به روش ساده جلد دوم اثر محمدی ناشر دادآفرین

اصول فقه به روش ساده جلد دوم ، محمدی ، دادآفرین

قیمت قبلی: 700,000 ریال
قیمت: 665,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته اثر دکتر ربیعا اسکینی ناشر سمت

حقوق تجارت 4، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، اسکینی، سمت

قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 133,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل عمومی اثر موسی زاده نشر میزان

بایسته های حقوق بین الملل عمومی، موسی زاده، میزان

قیمت قبلی: 360,000 ریال
قیمت: 342,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق اساسی 1 اثر حسن خسروی نشر پیام نور

حقوق اساسی1، پیام نور

قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 133,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

نظام بین الملل حقوق بشر ، مهرپور ، اطلاعات

نظام بین الملل حقوق بشر ، مهرپور ، اطلاعات

قیمت: 150,000 ریال