• انتخاب واحد پول:

دادآفرین

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

تست آیین دادرسی کیفری جلد اول اثر اسماعیل ساولانی ناشر دادآفرین

تست آیین دادرسی کیفری جلد اول ، ساولانی ، دادآفرین
قیمت قبلی: 450,000 ریال
قیمت: 427,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات اثر مجتبی جرعه نوش انتشارات دادآفرین

مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات ، جرعه نوش ، دادآفرین
قیمت قبلی: 400,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت اثر جرعه نوش نشر دادآفرین

مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت ، جرعه نوش ، دادآفرین
قیمت قبلی: 400,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی جلد دوم اثر عظیم زاده ناشر دادآفرین

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی جلد دوم ، عظیم زاده ، دادآفرین
قیمت قبلی: 500,000 ریال
قیمت: 475,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

مجموعه سوالات مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه اثر باقری راد انتشارات دادآفرین

مجموعه سوالات مبانی استنباط حقوق اسلامی ، اصول فقه ، باقری راد ، دادآفرین
قیمت قبلی: 800,000 ریال
قیمت: 760,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، ساولانی ، دادآفرین

آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، ساولانی ، دادآفرین
قیمت: 320,000 ریال

تست آیین دادرسی کیفری جلد دوم ، ساولانی ، دادآفرین

تست آیین دادرسی کیفری جلد دوم ، ساولانی ، دادآفرین
قیمت قبلی: 300,000 ریال
قیمت: 276,000 ریال