• انتخاب واحد پول:

سمت

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

تاریخ تشیع 2 اثر حسینیان مقدم ناشر سمت

تاریخ تشیع 2 ، حسینیان مقدم ، سمت

قیمت قبلی: 134,000 ریال
قیمت: 130,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

حقوق قراردادهادرفقه امامیه ج1 اثر قنواتی محقق ناشر سمت

حقوق قراردادهادرفقه امامیه ج1 ، قنواتی، محقق ، سمت

قیمت قبلی: 160,000 ریال
قیمت: 156,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق اثر گودرزی کیانی ناشر سمت

پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق ، گودرزی کیانی ، سمت
قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 218,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

اضواء علی نصوص تفسیریه(قرائت و ترجمه متون مطبوعاتی-حامد صدوقی- خلیل پروینی- سمت

اضواء علی نصوص تفسیریه(قرائت و ترجمه متون مطبوعاتی، حامد صدوقی، خلیل پروینی، سمت
قیمت قبلی: 25,000 ریال
قیمت: 23,750 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

تجربه دینی بشرج1اثر اسمارت گودرزی ناشر سمت

تجربه دینی بشرج1، اسمارت ، گودرزی ، سمت
قیمت قبلی: 130,000 ریال
قیمت: 123,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

تجربه دینی بشرج2 اثر اسمارت محمدرضایی ناشر سمت

تجربه دینی بشرج2 ، اسمارت ، محمدرضایی ، سمت
قیمت قبلی: 130,000 ریال
قیمت: 123,500 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

جامعه شناسی آموزش و پرورش ، شارع پور، سمت

جامعه شناسی آموزش و پرورش ، شارع پور، سمت

قیمت قبلی: 115,000 ریال
قیمت: 105,800 ریال

جامعه وسیاست، مایکل راش، منوچهرصبوری، سمت

جامعه وسیاست، مایکل راش، منوچهرصبوری، سمت

قیمت قبلی: 80,000 ریال
قیمت: 73,600 ریال

پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق ، گودرزی کیانی ، سمت

پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق ، گودرزی کیانی ، سمت
قیمت قبلی: 145,000 ریال
قیمت: 130,500 ریال

جامعه شناسی دین ، واخ ، آزادگان ، سمت

جامعه شناسی دین ، واخ ، آزادگان ، سمت

قیمت قبلی: 48,500 ریال
قیمت: 44,620 ریال

جامعه شناسی شهری، ساوچ ، پوررضا ، سمت

جامعه شناسی شهری، ساوچ ، پوررضا ، سمت

قیمت قبلی: 150,000 ریال
قیمت: 120,000 ریال

اصول حرکت شناسی ساختاری اثر تامپسون ولی الله دبیدی ناشر سمت

اصول حرکت شناسی ساختاری، تامپسون، ولی الله دبیدی، سمت
قیمت قبلی: 165,000 ریال
قیمت: 140,250 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

اصول و مبانی بهداشت روانی اثر دکتر حمدیه و دکتر شهیدی ناشر سمت

اصول و مبانی بهداشت روانی ، حمیدیه ، شهیدی ، سمت
قیمت قبلی: 90,000 ریال
قیمت: 80,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

روانشناسی مرضی تحولی ج اول کودکی تابزرگسالی اثر دکتر پریرخ دادستان ناشر سمت

روانشناسی مرضی تحولی ج1 ، کودکی تابزرگسالی، دادستان ، سمت
قیمت قبلی: 110,000 ریال
قیمت: 99,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال

جامعه شناسی کار و شغل ، توسلی، سمت

جامعه شناسی کار و شغل ، توسلی، سمت

قیمت: 85,000 ریال

درآمدی برجامعه شناسی سیاسی ، احمد نقیب زاده ، سمت

درآمدی برجامعه شناسی سیاسی ، احمد نقیب زاده ، سمت

قیمت: 120,000 ریال

حقوق تجارت1(کلیات معاملات تجاری، اسکینی، سمت،

حقوق تجارت1(کلیات معاملات تجاری، اسکینی، سمت،
قیمت: 90,000 ریال