عمومي

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مبانی جامعه شناسی جوانان ، شفرز ، راسخ ، نشر نی

مبانی جامعه شناسی جوانان ، شفرز ، راسخ ، نشر نی

جامعه شناسی زنان ، آبوت ، نجم عراقی ، نشر نی

جامعه شناسی زنان ، آبوت ، نجم عراقی ، نشر نی
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال

پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، دواس ، نایبی ، نی

پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، دواس ، نایبی ، نی
قیمت قبلی: 160,000 ریال
قیمت: 147,200 ریال

جامعه شناسی ، گیدنز ، صبوری ، نشر نی

جامعه شناسی ، گیدنز ، صبوری ، نشر نی
قیمت قبلی: 480,000 ریال
قیمت: 441,600 ریال

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ، هوشنگ نایبی

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ، هوشنگ نایبی
قیمت قبلی: 98,000 ریال
قیمت: 90,160 ریال

تغییرات اجتماعی ، گی روشه ، وثوقی ، نشر نی

تغییرات اجتماعی ، گی روشه ، وثوقی ، نشر نی

قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 128,800 ریال

روش تحقیق درعلوم اجتماعی کاربرددرزمینه مسائل اقتصادی(عزتی، نورعلم

روش تحقیق درعلوم اجتماعی کاربرددرزمینه مسائل اقتصادی(عزتی، نورعلم

قیمت قبلی: 150,000 ریال
قیمت: 138,000 ریال

جامعه شناسی و آموزش و پرورش ، توسلی ، نشر علم

جامعه شناسی و آموزش و پرورش ، توسلی ، نشر علم
قیمت قبلی: 65,000 ریال
قیمت: 59,800 ریال

فهرست نوبسی رایانه ای رحمت الله فتاحی سید مهدی طاهری فرشته ناقدی احمدی

فهرست نوبسی رایانه ای رحمت الله فتاحی سید مهدی طاهری فرشته ناقدی احمدی
قیمت قبلی: 100,000 ریال
قیمت: 92,000 ریال

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام

قیمت قبلی: 280,000 ریال
قیمت: 260,000 ریال

آدمیان و سرزمینها ، مارگارت مید ، بهرامی ، نشر نی

آدمیان و سرزمینها ، مارگارت مید ، بهرامی ، نشر نی
قیمت قبلی: 56,000 ریال
قیمت: 44,800 ریال

گرد شهر با چراغ(مبانی انسان شناسی، روح الامینی، عطار

گرد شهر با چراغ(مبانی انسان شناسی، روح الامینی، عطار
قیمت قبلی: 250,000 ریال
قیمت: 200,000 ریال

اقتصاد و جامعه ، وبر ، منوچهر ترابی ، سمت

اقتصاد و جامعه ، وبر ، منوچهر ترابی ، سمت
قیمت قبلی: 190,000 ریال
قیمت: 152,000 ریال

تاریخ فمینیسم

تاریخ فمینیسم
قیمت قبلی: 100,000 ریال
قیمت: 80,000 ریال

غرب چگونه غرب شد ، صادق زیبا کلام ، روزنه

غرب چگونه غرب شد ، صادق زیبا کلام ، روزنه

قیمت قبلی: 175,000 ریال
قیمت: 160,000 ریال

ما چگونه ما شدیم ، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران ، زیباکلام ، روزنه

ما چگونه ما شدیم ، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران ، زیباکلام ، روزنه
قیمت قبلی: 295,000 ریال
قیمت: 236,000 ریال

مفاهیم کلیدی در مطالعات فراغت ، هریس ، ذکایی ، نیسا

مفاهیم کلیدی در مطالعات فراغت ، هریس ، ذکایی ، نیسا
قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 211,600 ریال

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی ، دیلینی ، صدیقی ، نی

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی ، دیلینی ، صدیقی ، نی
قیمت قبلی: 180,000 ریال
قیمت: 165,600 ریال

تغییر وتحول اجتماعی (بهگام)

تغییر وتحول اجتماعی (بهگام)
قیمت قبلی: 90,000 ریال
قیمت: 82,800 ریال