كنكور ارشد و دكتري

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آمار توصیفی و استنباطی اثر نصرالله فرجی مقطع ارشد ناشر پوران پژوهش

آمار توصیفی و استنباطی ، نصرالله فرجی ، ارشد ، پوران پژوهش

قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 211,600 ریال
هزینه ارسال: 32,480 ریال

آمار و احتمالات - ارشد - برق و کامپیوتر - دهکردی - مدرسان شریف

قیمت قبلی: 220,000 ریال
قیمت: 202,400 ریال
هزینه ارسال: 16,212 ریال

آمارکاربردی1 - ارشد - عالم تبریز - پوران پژوهش

آمارکاربردی1 ، ارشد ، عالم تبریز ، پوران پژوهش

ارشد تحقیق در عملیات اثر عالم تبریز یونسیان پوران پژوهش

پوران ارشد تحقیق در عملیات

قیمت: 830,000 ریال
هزینه ارسال: 32,704 ریال

ارشد دینامیک اثر جباری انتشارات پوران پژوهش

پوران ارشد دینامیک

قیمت قبلی: 960,000 ریال
قیمت: 883,200 ریال
هزینه ارسال: 25,816 ریال

ارشد زبان شناسی اثر صالحی پوران پژوهش

پوران ارشد زبان شناسی
قیمت: 400,000 ریال
هزینه ارسال: 18,480 ریال

ارشد معادلات دیفرانسیل اثر حاجی جمشیدی پوران پ‍وهش

پوران ارشد معادلات دیفرانسیل

قیمت: 800,000 ریال
هزینه ارسال: 23,744 ریال

اصول فقه 1 ارشد اثر طالبی عاشوری ناشر مدرسان شریف

قیمت قبلی: 1,550,000 ریال
قیمت: 1,426,000 ریال
هزینه ارسال: 40,656 ریال

اصول فلسفه تعلیم تربیت اثر بارخدا و رحیمی نشر ماهان

قیمت قبلی: 710,000 ریال
قیمت: 653,200 ریال
هزینه ارسال: 17,528 ریال