مديريت و حسابداري

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

2000تست تئوری های مدیریت ارشد اثر جوادین ناشر نگاه دانش

2000تست تئوری های مدیریت ، ارشد، جوادین، نگاه دانش
قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 52,920 ریال

gmat استعدادوآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت اثر صداقت ناشر نگاه دانش

gmat، استعدادوآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، صداقت، نگاه دانش
قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 42,560 ریال

آداب و فرهنگ سفر اثر طاهره شالچیان ناشر پیام نور

آداب و فرهنگ سفر ، طاهره شالچیان ، پیام نور
قیمت قبلی: 145,000 ریال
قیمت: 137,750 ریال
هزینه ارسال: 16,380 ریال

آشنایی با بانک های اطلاعاتی اثر رحیم علیجانی انتشارات پیام نور

آشنایی با بانک های اطلاعاتی ، رحیم علیجانی ، پیام نور
قیمت قبلی: 24,000 ریال
قیمت: 22,800 ریال
هزینه ارسال: 18,833 ریال

آشنایی با سازمان های دولتی ایران و سازمان های گردشگری اثر درویش حیدری ناشر پیام نور

آشنایی با سازمان های دولتی ایران و سازمان های گردشگری، درویش، حیدری، پیام نور
قیمت قبلی: 250,000 ریال
قیمت: 237,500 ریال
هزینه ارسال: 12,874 ریال

آشنایی با فن راهنمایی در تور اثر حیدری انتشارات مهکامه

آشنایی با فن راهنمایی در تور ، حیدری، مهکامه
قیمت قبلی: 275,000 ریال
قیمت: 261,250 ریال
هزینه ارسال: 17,360 ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 اثر خدیجه جمشیدی انتشارات پیام نور

پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ، آمار و احتمالات، جمشیدی، پیام نور

قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 218,500 ریال
هزینه ارسال: 9,789 ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 2 اثر خدیجه جمشیدی نشر پیام نور

آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 2 ، خدیجه جمشیدی ، پیام نور
قیمت قبلی: 220,000 ریال
قیمت: 209,000 ریال
هزینه ارسال: 20,429 ریال

آمار واحتمال 1 اثر مسعود نیکوکار چلویان گسترش

قیمت قبلی: 750,000 ریال
قیمت: 712,500 ریال
هزینه ارسال: 21,227 ریال

احکام تجارت ازدیدگاه اسلام اثر مصطفوی ناشر طلایی

احکام تجارت ازدیدگاه اسلام، مصطفوی ، طلایی
قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 17,920 ریال

اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها وشهرداریها اثر مقیمی ناشر سمت

اداره امور حکومت های محلی (مدیریت شوراها وشهرداریها)، مقیمی، سمت
قیمت قبلی: 210,000 ریال
قیمت: 199,500 ریال
هزینه ارسال: 22,238 ریال

اداره امورسازمان های محلی اثر دکتر ابوالقاسم طاهری ناشر پیام نور

پیام نور اداره امور سازمانهای محلی پ(مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی )
قیمت قبلی: 320,000 ریال
قیمت: 304,000 ریال
هزینه ارسال: 16,598 ریال

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت اثر پورعزت ناشر سمت

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت ، پورعزت ، سمت
قیمت قبلی: 340,000 ریال
قیمت: 323,000 ریال
هزینه ارسال: 27,720 ریال

ارزیابی طرح های اقتصادی اثر ابوالحسنی و بهرامی نیا ناشر پیام نور

ارزیابی طرح های اقتصادی، اصغر ابوالحسنی، اقتصاد، پیام نور
قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 133,000 ریال
هزینه ارسال: 11,864 ریال

ارزیابی طرح های صنعتی چاپ هشتم اثرمجیدیان سازمان مدیریت صنعتی

ارزیابی طرح های صنعتی چاپ هشتم، مجیدیان، سازمان مدیریت صنعتی
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 247,000 ریال
هزینه ارسال: 17,556 ریال

استانداردهای حسابرسی دولتی اثر محمد علی قوامی مدرس ناشر سازمان حسابرسی

استانداردهای حسابرسی دولتی
قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 8,260 ریال