• انتخاب واحد پول:

مديريت و حسابداري

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اقتصاد پولی پ

اقتصاد پولی پ
قیمت: 24,000 ریال

تجزیه و تحلیل مسائل اصول حسابداری 2 پ

تجزیه و تحلیل مسائل اصول حسابداری 2 پ
قیمت: 33,000 ریال

جانشینی پول ، محمد لشکری ، پیام نور

جانشینی پول ، محمد لشکری ، پیام نور
قیمت: 14,000 ریال

حسابداری میانه 2 طرح سنتی ، پیام نور

حسابداری میانه 2 طرح سنتی ، پیام نور
قیمت: 34,000 ریال

زبان تخصصی 1 رشته حسابداری پ

زبان تخصصی 1 رشته حسابداری پ
قیمت: 58,000 ریال

کار و آشنایی با طبیعت و زندگی اجتماعی پ

کار و آشنایی با طبیعت و زندگی اجتماعی پ
قیمت: 32,000 ریال

نظریه های سازمان و مدیریت پ

نظریه های سازمان و مدیریت پ
قیمت: 20,000 ریال

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش
قیمت: 44,000 ریال

پژوهش عملیاتی (مدلهای احتمالی)

پژوهش عملیاتی (مدلهای احتمالی)
قیمت: 6,000 ریال

تحقیق در عملیات 2(ویرایش جدید)

تحقیق در عملیات 2(ویرایش جدید)
قیمت: 150,000 ریال

مبانی کارآفرینی پور داریانی

مبانی کارآفرینی پور داریانی
قیمت: 65,000 ریال

فرهنگ لغات مدیریت آراد

فرهنگ لغات مدیریت آراد
قیمت: 35,000 ریال

درآمدی بر اقتصاد شهری ، درکوش ، نشر دانشگاهی

درآمدی بر اقتصاد شهری ، درکوش ، نشر دانشگاهی
قیمت: 92,000 ریال

ساختار و عملکرد بازار

ساختار و عملکرد بازار
قیمت: 50,000 ریال

2000 نکته در 2000 آزمون علوم اقتصادی

2000 نکته در 2000 آزمون علوم اقتصادی
قیمت: 35,000 ریال

مبانی و اصول مدیریت اسلامی ، علی احمدی ، تولید دانش

مبانی و اصول مدیریت اسلامی ، علی احمدی ، تولید دانش
قیمت: 32,000 ریال

ریاضیات (مدیریت، حسابداری، اقتصاد)، انتشارات سنجش

ریاضیات (مدیریت، حسابداری، اقتصاد)، انتشارات سنجش
قیمت: 70,000 ریال

اقتصاد خرد انتشارات سنجش

اقتصاد خرد انتشارات سنجش
قیمت: 50,000 ریال