• انتخاب واحد پول:

مدیریت

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

بازاریابی بین المللی اثر میرزا حسن حسینی ناشر پیام نور

بازاریابی بین المللی، میرزا حسن حسینی، پیام نور

قیمت قبلی: 550,000 ریال
قیمت: 500,000 ریال
هزینه ارسال: 28,350 ریال

توسعه مهارت های مدیران اثربالدوین الوانی ناشر سمت

توسعه مهارت های مدیران (بالدوین، الوانی، سمت)

قیمت قبلی: 490,000 ریال
قیمت: 465,500 ریال
هزینه ارسال: 22,929 ریال

حقوق بازرگانی بین المللی اثر طارم سری ناشر چاپ نشر

حقوق بازرگانی بین المللی ، طارم سری ، چاپ نشر

قیمت قبلی: 300,000 ریال
قیمت: 280,000 ریال
هزینه ارسال: 16,439 ریال

راهبردهای آموزش مداوم منابع انسانی با تأکید بر کارگاه آموزشی و آموزش از راه دور زندی

راهبردهای آموزش مداوم منابع انسانی با تأکید بر کارگاه آموزشی و آموزش از راه دور زندی

قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 218,500 ریال
هزینه ارسال: 14,490 ریال

ساختار سازمانی طراحی سازمان و الگو های سنتی جلد 1 اثر دکتر اصغر عالم گستران بهار

ساختار سازمانی طراحی سازمان و الگو های سنتی ، جلد 1دکتر اصغر عالم

قیمت قبلی: 150,000 ریال
قیمت: 142,500 ریال
هزینه ارسال: 15,120 ریال

مبانی سازمان و مدیریت اثر طاهره فیضی ناشرپیام نور

مبانی سازمان و مدیریت ، طاهره فیضی، پیام نور

قیمت قبلی: 530,000 ریال
قیمت: 503,500 ریال
هزینه ارسال: 30,590 ریال

مبانی مدیریت دولتی اثر طاهره فیضی و سیاوش رضایی نشر پیام نور

مبانی مدیریت دولتی ، طاهره فیضی ، سیاوش رضایی ، پیام نور

قیمت قبلی: 400,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
هزینه ارسال: 19,530 ریال

مبانی مدیریت رفتار سازمانی اثر رضایی ناشرسمت

مبانی مدیریت رفتار سازمانی ، رضاییان، سمت

قیمت قبلی: 570,000 ریال
قیمت: 541,500 ریال
هزینه ارسال: 26,334 ریال

کتاب تحلیلی مبانی مدیریت دولتی 2 اثر شیما یازرلو ناشر راه

کتاب راهنما تحلیلی و ترجمه انتشارات راه

قیمت قبلی: 75,000 ریال
قیمت: 60,000 ریال
هزینه ارسال: 6,720 ریال

کتاب تحلیلی مدیریت تولید اثر حسن نظری ناشر راه

کتاب راهنما تحلیلی و ترجمه انتشارات راه

قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 112,000 ریال
هزینه ارسال: 22,000 ریال