• انتخاب واحد پول:

حسابداري

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

استانداردهای حسابرسی دولتی اثر محمد علی قوامی مدرس ناشر سازمان حسابرسی

استانداردهای حسابرسی دولتی

قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 8,260 ریال

اصول حسابداری جلد دوم نشریه 86 اثر مصطفی علی مدد ناشر سازمان حسابرسی

اصول حسابداری ، جلد دوم ، نشریه 86 ، مصطفی علی مدد

قیمت قبلی: 350,000 ریال
قیمت: 320,000 ریال
هزینه ارسال: 26,740 ریال

اصول حسابداری 1 اثر خواجوی ناشر نگاه دانش

اصول حسابداری 1، خواجوی ، نگاه دانش

قیمت قبلی: 400,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
هزینه ارسال: 37,730 ریال

اصول حسابداری 1 اثر جمشید اسکندری نشر کتاب فرشید

اصول حسابداری 1، ، اسکندری، رحلی ، کتاب فرشید

قیمت قبلی: 600,000 ریال
قیمت: 570,000 ریال
هزینه ارسال: 13,020 ریال

اصول حسابداری 1 اثر عبدالکریم مقدم و علی شفیع زاده نشر پیام نور

اصول حسابداری 1 رشته حسابداری اثر مقدم ، شفیع زاده انتشارات پیام نور

قیمت: 560,000 ریال
هزینه ارسال: 23,100 ریال

اصول حسابداری 2 اثر یحیی حساس یگانه ناشر پیام نور

اصول حسابداری 2 ، یحیی حساس یگانه ، پیام نور

قیمت قبلی: 990,000 ریال
قیمت: 985,000 ریال
هزینه ارسال: 29,686 ریال

اصول حسابداری 3 اثرعبدالکریم مقدم علی اصغرعیوضی حشمت ناشر پیام نور

اصول حسابداری 3، عبدالکریم مقدم، علی اصغرعیوضی حشمت ، پیام نور

قیمت قبلی: 340,000 ریال
قیمت: 323,000 ریال
هزینه ارسال: 20,370 ریال

اصول حسابداری2 اثر اسکندری ناشر کتاب فرشید

اصول حسابداری2، اسکندری، رحلی، کتاب فرشید

قیمت قبلی: 500,000 ریال
قیمت: 480,000 ریال
هزینه ارسال: 10,010 ریال

اصول حسابداری2 اثر گرن نوروش کرمی ناشر صفار

اصول حسابداری2 (گرن، نوروش، کرمی، صفار

قیمت قبلی: 950,000 ریال
قیمت: 930,000 ریال
هزینه ارسال: 30,484 ریال

اصول حسابرسی جلد دوم چاپ بیست وسوم نشریه 105 اثر عباس ارباب سلیمانی نشر سازمان حسابرسی

اصول حسابرسی ، جلد دوم ، چاپ بیست وسوم ، نشریه 105، عباس ارباب سلیمانی

قیمت قبلی: 800,000 ریال
قیمت: 790,000 ریال
هزینه ارسال: 21,560 ریال

اصول حسابرسی 1 اثر نشریه 87 ناشر سازمان حسابرسی

اصول حسابرسی 1 ، نشریه 87 ، سازمان حسابرسی

قیمت قبلی: 120,000 ریال
قیمت: 114,000 ریال
هزینه ارسال: 24,419 ریال

اصول حسابرسی 1 اثر جمشید اسکندری ناشر فرشید

اصول حسابرسی 1 ، جمشید اسکندری ، فرشید

قیمت قبلی: 250,000 ریال
قیمت: 237,500 ریال
هزینه ارسال: 15,260 ریال

اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی اثر اقوامی باباخانی ناشر سمت

اصول وکاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی وغیر انتفاعی، اقوامی، باباخانی، سمت

قیمت قبلی: 750,000 ریال
قیمت: 720,000 ریال
هزینه ارسال: 34,846 ریال

انگلیسی حسابداری ACCOUNTING 1 اثر داود اقوامی ناشرسمت

انگلیسی حسابداری ACCOUNTING 1 ، اقوامی ، سمت

قیمت قبلی: 500,000 ریال
قیمت: 480,000 ریال
هزینه ارسال: 16,598 ریال

تئوری حسابداری اثرهاشم نیکو مرام

قیمت قبلی: 100,000 ریال
قیمت: 95,000 ریال
هزینه ارسال: 13,020 ریال

تئوری حسابداری جلد اول اثر کرمی و مهرانی نشر نگاه دانش

قیمت قبلی: 750,000 ریال
قیمت: 720,000 ریال
هزینه ارسال: 32,900 ریال

حسابداری شرکت های غیر سهامی اثر رضا قریشی ناشر مبنای خرد

حسابداری شرکت های غیر سهامی ، رضا قریشی ، مبنای خرد

قیمت قبلی: 110,000 ریال
قیمت: 104,500 ریال
هزینه ارسال: 19,600 ریال

حسابداری صنعتی 1 اثر جمشید اسکندری ناشر حفیط

حسابداری صنعتی 1، جمشید اسکندری

قیمت قبلی: 150,000 ریال
قیمت: 142,500 ریال
هزینه ارسال: 8,086 ریال

حسابداری صنعتی 1 اثردکتر عرب مازار یزدی ناشر پیام نور

حسابداری صنعتی 1، عرب مازار یزدی، پیام نور

قیمت قبلی: 400,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
هزینه ارسال: 17,450 ریال

حسابداری صنعتی 2 اثر اسکندری ناشر حفظ

حسابداری صنعتی 2، اسکندری

قیمت قبلی: 100,000 ریال
قیمت: 95,000 ریال