• انتخاب واحد پول:

مديريت

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

2000تست تئوری های مدیریت ارشد اثر جوادین ناشر نگاه دانش

2000تست تئوری های مدیریت ، ارشد، جوادین، نگاه دانش
قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 52,920 ریال

gmat استعدادوآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت اثر صداقت ناشر نگاه دانش

gmat، استعدادوآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، صداقت، نگاه دانش

قیمت قبلی: 1,300,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
هزینه ارسال: 42,560 ریال

آداب و فرهنگ سفر اثر طاهره شالچیان ناشر پیام نور

آداب و فرهنگ سفر ، طاهره شالچیان ، پیام نور

قیمت قبلی: 250,000 ریال
قیمت: 230,000 ریال
هزینه ارسال: 16,380 ریال

آشنایی با بانک های اطلاعاتی اثر رحیم علیجانی انتشارات پیام نور

آشنایی با بانک های اطلاعاتی ، رحیم علیجانی ، پیام نور

قیمت قبلی: 440,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال
هزینه ارسال: 18,833 ریال

آشنایی با سازمان های دولتی ایران و سازمان های گردشگری اثر درویش حیدری ناشر پیام نور

آشنایی با سازمان های دولتی ایران و سازمان های گردشگری، درویش، حیدری، پیام نور
قیمت قبلی: 250,000 ریال
قیمت: 237,500 ریال
هزینه ارسال: 12,874 ریال

آشنایی با فن راهنمایی در تور اثر حیدری انتشارات مهکامه

آشنایی با فن راهنمایی در تور ، حیدری، مهکامه

قیمت قبلی: 575,000 ریال
قیمت: 534,750 ریال
هزینه ارسال: 17,360 ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 اثر خدیجه جمشیدی انتشارات پیام نور

پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ، آمار و احتمالات، جمشیدی، پیام نور

قیمت قبلی: 360,000 ریال
قیمت: 334,800 ریال
هزینه ارسال: 9,789 ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 2 اثر خدیجه جمشیدی نشر پیام نور

آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 2 ، خدیجه جمشیدی ، پیام نور

قیمت قبلی: 220,000 ریال
قیمت: 209,000 ریال
هزینه ارسال: 20,429 ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 2 دوم اثر عادل آذر و مومنی ناشر سمت

آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 2 دوم اثر عادل آذر و مومنی ناشر سمت

قیمت قبلی: 740,000 ریال
قیمت: 703,000 ریال
هزینه ارسال: 41,664 ریال

آمار واحتمال 1 اثر مسعود نیکوکار چلویان گسترش

قیمت قبلی: 750,000 ریال
قیمت: 712,500 ریال
هزینه ارسال: 21,227 ریال

احکام تجارت ازدیدگاه اسلام اثر مصطفوی ناشر طلایی

احکام تجارت ازدیدگاه اسلام، مصطفوی ، طلایی
قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
هزینه ارسال: 17,920 ریال

اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها وشهرداریها اثر مقیمی ناشر سمت

اداره امور حکومت های محلی (مدیریت شوراها وشهرداریها)، مقیمی، سمت

قیمت قبلی: 400,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
هزینه ارسال: 22,238 ریال

اداره امور عمومی در اسلام اثر محمد خدابخش و احمد صادقی نشر پیام نور

قیمت قبلی: 400,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
هزینه ارسال: 17,640 ریال

اداره امورسازمان های محلی اثر دکتر ابوالقاسم طاهری ناشر پیام نور

پیام نور اداره امور سازمانهای محلی پ(مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی )

قیمت قبلی: 370,000 ریال
قیمت: 360,000 ریال
هزینه ارسال: 16,598 ریال

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت اثر پورعزت ناشر سمت

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت ، پورعزت ، سمت

قیمت قبلی: 610,000 ریال
قیمت: 600,000 ریال
هزینه ارسال: 27,720 ریال

ارزیابی طرح های صنعتی چاپ هشتم اثرمجیدیان سازمان مدیریت صنعتی

ارزیابی طرح های صنعتی چاپ هشتم، مجیدیان، سازمان مدیریت صنعتی
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 247,000 ریال
هزینه ارسال: 17,556 ریال

استراتژی منابع انسانی اثر علی پارسانیان ناشر محمد اعرابی

قیمت قبلی: 860,000 ریال
قیمت: 850,000 ریال
هزینه ارسال: 15,215 ریال

استراتژی های توسعه منابع انسانی اثر ابطحی ناشر فوژان

استراتژی های توسعه منابع انسانی ، ابطحی ، فوژان

قیمت قبلی: 850,000 ریال
قیمت: 800,000 ریال
هزینه ارسال: 26,880 ریال

استعداد آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت اثر عرفانیان ناشر نگاه دانش

استعداد آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان ، نگاه دانش
قیمت قبلی: 350,000 ریال
قیمت: 332,500 ریال
هزینه ارسال: 66,640 ریال