• انتخاب واحد پول:

روان شناسی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آمار استنباطی پیشرفته اثر حسین زارع و محمد صیف نشر پیام نور

آمار استنباطی پیشرفته، حسین زارع ، محمد صیف، پیام نور

قیمت قبلی: 340,000 ریال
قیمت: 330,000 ریال
هزینه ارسال: 13,160 ریال

اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی اثر علی اکبر سیف ناشر پیام نور

اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی، علی اکبر سیف، پیام نور

قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 247,000 ریال
هزینه ارسال: 12,768 ریال

روان شناسی احساس وادراک اثرمحمود پناهی شهری ناشر پیام نور

روان شناسی احساس وادراک ، پناهی شهری ، پیام نور

قیمت قبلی: 330,000 ریال
قیمت: 310,000 ریال
هزینه ارسال: 12,936 ریال

روان شناسی رشد 1 اثر کرباسی ناشر پیام نور

قیمت قبلی: 540,000 ریال
قیمت: 530,000 ریال
هزینه ارسال: 21,504 ریال

روان شناسی کودکان استثنایی اثر رضا میر مهدی ناشر پیام نور

روان شناسی کودکان استثنایی ، رضامیرمهدی ، پیام نور

قیمت قبلی: 510,000 ریال
قیمت: 490,000 ریال
هزینه ارسال: 16,744 ریال

روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی اثر علی دلاور ناشر پیام نور

روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، علی دلاور نشر  پیام نور

قیمت قبلی: 540,000 ریال
قیمت: 513,000 ریال
هزینه ارسال: 17,472 ریال

متون روان شناسی به زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد ) اثر حمید کمرزرین ناشر پیام نور

متون روان شناسی به زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد) ، پیام نور

قیمت قبلی: 360,000 ریال
قیمت: 342,000 ریال
هزینه ارسال: 17,472 ریال

متون روان شناسی عمومی به زبان خارجه 1 اثر داود کردستانی حسین زارع

متون روان شناسی عمومی به زبان خارجه 1 پ

قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 210,000 ریال
هزینه ارسال: 8,848 ریال

مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی اثر مهرداد محرم زاده ناشر پیام نور

مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی، مهرداد محرم زاده، پیام نور

قیمت: 135,000 ریال
هزینه ارسال: 25,000 ریال