زبان و ادبيات

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

زبان تخصصی 1 رشته ادبیات کارشناسی ارشد اثر پدرام میرزایی نشر پیام نور

زبان تخصصی 1 رشته ادبیات کارشناسی ارشد پ
قیمت قبلی: 140,000 ریال
قیمت: 133,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

سبک شناسی 2 اثر دکتر سیروس شمیسا نشر پیام نور

سبک شناسی 2 نثر پ
قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 218,500 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

سی قصیده ناصر خسرو اثر علی اصغر حلبی نشر پیام نور

سی قصیده ناصر خسرو پ
قیمت قبلی: 190,000 ریال
قیمت: 180,500 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

کشف المحجوب هجویری تصحیح محمود عابدی انتشارات سروش

شرحی بر کشف المحجوب هجویری پ

قیمت قبلی: 600,000 ریال
قیمت: 570,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

صائب تبریزی و شاعران معروف سبک هندی اثر علی محمد سجادی نشر پیام نور

صائب تبریزی و شاعران معروف سبک هندی پ
قیمت قبلی: 240,000 ریال
قیمت: 228,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

کاربرد اصطلاح ها و تعبیرها در ترجمه اثر دکتر رضا نیلی پور ناشر پیام نور

کاربرد اصطلاح ها و تعبیرها در ترجمه ، دکتر رضا نیلی پور، پیام نور
قیمت قبلی: 260,000 ریال
قیمت: 247,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

گزیده سیاست نامه اثر جعفر شعار نشر قطره

گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه پ

قیمت قبلی: 170,000 ریال
قیمت: 161,500 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

گزیده قصاید خاقانی اثر سرمدی انتشارات پیام نور

گزیده قصاید خاقانی ، سرمدی ، پیام نور
هزینه ارسال: 20,000 ریال

گزیده مخزن الاسرار اثر رضا انزابی نژاد نشر پیام نور

گزیده مخزن الاسرار ، رضا انزابی نژاد ، پیام نور
قیمت قبلی: 20,000 ریال
قیمت: 19,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

گزیده مرصاد العباد اثر رضا انزابی نژاد نشر پیام نور

گزیده مرصاد العباد ، رضا انزابی نژاد ، پیام نور
قیمت قبلی: 24,000 ریال
قیمت: 22,800 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

گلستان سعدی - انوری - پیام نور

گلستان سعدی ، انوری ، پیام نور
قیمت قبلی: 86,000 ریال
قیمت: 81,700 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

متون تاریخی به زبان عربی اثر عبدالعلی آل بویه لنگرودی نشر پیام نور

متون تاریخی به زبان عربی پ(قرائت متون تاریخی به زبان عربی
قیمت قبلی: 340,000 ریال
قیمت: 323,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

متون تاریخی فارسی2 اثر نصیری نشر پیام نور

متون تاریخی فارسی2 (پیام نور، نصیری،
قیمت قبلی: 23,000 ریال
قیمت: 21,850 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

متون فلسفی منتخب به زبان انگلیسی - محمد علی عباسیان چالشتری - پیام نور

متون فلسفی منتخب به زبان انگلیسی ، محمد علی عباسیان چالشتری ، پیام نور
قیمت قبلی: 150,000 ریال
قیمت: 142,500 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

متون نظم و نثر معاصر2 اثر ناظمیان نشر پیام نور

متون نظم و نثر معاصر2، ناظمیان، پیام نور
قیمت قبلی: 350,000 ریال
قیمت: 332,500 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

متون نظم و نثر معاصر 1 اثر ناظمیان نشر پیام نور

متون نظم و نثر معاصر 1، ناظمیان، پیام نور
قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 218,500 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

مرجع شناسی تخصصی اثر رحیم علیجانی نشر پیام نور

مرجع شناسی تخصصی ، رحیم علیجانی ، پیام نور

قیمت قبلی: 160,000 ریال
قیمت: 152,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

مرجع شناسی و روش تحقیق 1 اثر ثروت نشر پیام نور

مرجع شناسی و روش تحقیق 1، ثروت، پیام نور
قیمت قبلی: 10,000 ریال
قیمت: 9,500 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

معانی و بیان 1 اثر سیروس شمیسا نشر پیام نور

معانی و بیان 1 ، سیروس شمیسا ، پیام نور
قیمت قبلی: 150,000 ریال
قیمت: 142,500 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال